Berichten van: Internationalisering

Logo Bouwen aan Betere Bedrijven

Wereldwijde kansen ontsluiten: De kracht van internationalisering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Internationalisering is essentieel voor MKB-bedrijven die hun omzet willen vergroten en risico's willen spreiden. Terwijl de voordelen zoals verhoogde verkoop, spreiding van economische risico's en toegang tot innovatie evident zijn, zijn er ook uitdagingen zoals culturele verschillen en naleving van buitenlandse regelgeving. Succes vereist grondig marktonderzoek, lokale kennis en geduld. GROWTHmapper van Bouwen aan Betere Bedrijven biedt tools en begeleiding voor een doordachte internationale strategie.

Logo Bouwen aan Betere Bedrijven

Heb jij zicht op je internationale distributeurs?

Ontdek de cruciale rol van professioneel distributeursmanagement in internationaal zakelijk succes. Uit onderzoek blijkt een sterke correlatie tussen succesvolle export en effectieve distributiepartners-managementsystemen, inclusief periodieke rapportages, relevante KPI's en formele evaluaties. Dit systeem bevordert de relatie en prestaties van partners, vermindert het aantal onderpresterende distributeurs en creëert een gefundeerde basis voor besluitvorming en strategische planning binnen internationale handelsnetwerken.

Logo Bouwen aan Betere Bedrijven

Ontdek de voordelen van GROWTHmapper® voor jouw bedrijf

Verhoog de groei van jouw onderneming met GROWTHmapper, een innovatieve tool van Oxford Innovation. Gebaseerd op de ervaring van 20.000 bedrijven, biedt het een bewezen methode om de juiste zakelijke keuzes te maken, leergeld te voorkomen en een krachtig team te vormen. Ontdek waarom 87% van de ondernemers het cruciaal vindt voor hun ontwikkeling.