Alle berichten

Internationalisering: Groeistrategie voor jouw bedrijf

#internationalisering MKB bedrijven

Als ondernemer is het belangrijk om altijd te blijven groeien. Zeker als kleine of middelgrote onderneming (MKB) kan het lastig zijn om nieuwe markten te vinden en te veroveren. Een manier om dit te doen is door internationalisering. In deze blog zal ik uitleggen wat internationalisering is, waarom het belangrijk is voor MKB-bedrijven om deze stap te zetten, wat de voordelen zijn, welke uitdagingen hierbij komen kijken en geef ik tips voor succesvolle internationalisering. Daarnaast zal ik uitleggen hoe GROWTHmapper van Bouwen aan Betere Bedrijven je hierbij kan helpen.

Wat is internationalisering?

Internationalisering is het proces waarbij een onderneming haar activiteiten uitbreidt naar buitenlandse markten. Dit kan op verschillende manieren, zoals het exporteren van goederen naar andere landen, het openen van een vestiging in het buitenland of het aangaan van samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners. Het doel van internationalisering is om nieuwe markten te veroveren, de omzet te verhogen en de risico’s te spreiden.

De voordelen van internationalisering.

Het belangrijkste voordeel van internationalisering is dat het de omzet kan verhogen. Door aanwezig te zijn op meerdere markten, is er meer potentieel voor verkoop. Daarnaast kan internationalisering helpen om risico’s te spreiden. Als de binnenlandse economie in een dip zit, kan het hebben van buitenlandse activiteiten de onderneming helpen om te blijven groeien. Ook kan internationalisering bijdragen aan het vergroten van de naamsbekendheid en het imago van de onderneming.

Een ander voordeel is dat het kan leiden tot innovatie. Door het betreden van nieuwe markten, kan de onderneming nieuwe ideeën en inzichten opdoen die kunnen worden toegepast op het binnenlandse productaanbod. Ook kan internationalisering helpen om de concurrentiepositie te versterken. Door aanwezig te zijn op meerdere markten, kan de onderneming meer concurreren met andere internationale spelers.

De uitdagingen van internationalisering.

Naast voordelen, brengt internationalisering ook uitdagingen met zich mee. Zo kan er sprake zijn van culturele verschillen. Wat in Nederland als normaal wordt beschouwd, kan in een ander land als ongepast worden gezien. Ook kan de wet- en regelgeving in het buitenland anders zijn dan in Nederland. Het is belangrijk om deze verschillen goed te begrijpen om problemen te voorkomen.

Een ander probleem kan zijn dat de kosten van internationalisering hoog kunnen zijn. Zo moeten er mogelijk nieuwe producten ontwikkeld worden die voldoen aan de wet- en regelgeving in het buitenland. Ook moeten er mogelijk nieuwe marketingcampagnes worden ontwikkeld om de doelgroep in het buitenland te bereiken.

Tips voor succesvolle internationalisering.

Om succesvol te zijn in internationalisering, zijn er een aantal tips die ik wil meegeven. Ten eerste is het belangrijk om goed onderzoek te doen naar de markt waarin je wilt opereren. Wat zijn de behoeften van de doelgroep? Wat zijn de concurrenten? Welke wet- en regelgeving is van toepassing? Door deze vragen goed te beantwoorden, kun je een strategie ontwikkelen die past bij de markt.

Daarnaast is het belangrijk om te investeren in lokale kennis. Dit kan bijvoorbeeld door het inhuren van lokale medewerkers of het samenwerken met lokale partners. Zij hebben kennis van de lokale markt en kunnen helpen om de onderneming succesvol te maken.

Tot slot is het belangrijk om geduld te hebben. Internationalisering is geen snel proces en het kan even duren voordat de onderneming succesvol is op de nieuwe markt. Houd daarom altijd het doel voor ogen en blijf investeren in de groei van de onderneming.

Hoe GROWTHmapper van Bouwen aan Betere Bedrijven hierbij kan helpen.

GROWTHmapper is een tool van Bouwen aan Betere Bedrijven die helpt bij het ontwikkelen van een internationale strategie. Door middel van een assessment wordt in kaart gebracht wat eventuele aandachtspunten zijn voor een succesvolle internationalisering. Gevolgd door 2 workshops en coaching wordt er pragmatisch gewerkt aan een plan dat past bij de onderneming en de markt waarin zij willen opereren. Ook wordt er gekeken naar de benodigde middelen en de haalbaarheid van de plannen.

Conclusie.

Internationalisering biedt vele voordelen voor MKB-bedrijven, zoals het vergroten van de omzet en het versterken van de concurrentiepositie. Echter, er zijn ook uitdagingen die hierbij komen kijken, zoals culturele verschillen en hoge kosten. Door goed onderzoek te doen, te investeren in lokale kennis en geduld te hebben, kan internationalisering succesvol zijn. GROWTHmapper van Bouwen aan Betere Bedrijven kan je helpen bij het ontwikkelen van een internationale strategie en zorgt er voor dat je sneller en met minder leergeld je doel bereikt.

Veelgestelde vragen.

Wat is internationalisering?

Internationalisering is het proces waarbij een onderneming haar activiteiten uitbreidt naar buitenlandse markten.

Waarom is internationalisering belangrijk voor MKB’s?

Internationalisering biedt vele voordelen voor MKB’s, zoals het vergroten van de omzet en het versterken van de concurrentiepositie.

Wat zijn de uitdagingen van internationalisering?

Uitdagingen van internationalisering zijn onder andere culturele verschillen en hoge kosten.

Hoe kan GROWTHmapper jou helpen bij internationalisering?

De GROWTHmapper tool helpt bij het ontwikkelen van een internationale strategie en zorgt ervoor dat je met focus kunt werken aan datgeen echt belangrijk is.

Wil je meer weten over internationalisering of GROWTHmapper?

Maak dan gebruik van ons aanbod om gratis te “sparren”. Je kunt een afspraak inplannen via deze link: Calendly online agenda.

Bouwen aan Betere Bedrijven is een initiatief ter ondersteuning en ontwikkeling van mkb-bedrijven. Voor ondernemers, door ondernemers.

Geert Cox heeft ruim 25 jaar bagage aan internationaal ondernemen in meer dan 30 landen. Samen met een landelijk netwerk van ervaren coaches en GROWTHmapper van Oxford Innovation bouwt hij aan een duurzaam beter mkb.

Gerelateerde berichten
Logo Bouwen aan Betere Bedrijven

Wereldwijde kansen ontsluiten: De kracht van internationalisering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Internationalisering is essentieel voor MKB-bedrijven die hun omzet willen vergroten en risico's willen spreiden. Terwijl de voordelen zoals verhoogde verkoop, spreiding van economische risico's en toegang tot innovatie evident zijn, zijn er ook uitdagingen zoals culturele verschillen en naleving van buitenlandse regelgeving. Succes vereist grondig marktonderzoek, lokale kennis en geduld. GROWTHmapper van Bouwen aan Betere Bedrijven biedt tools en begeleiding voor een doordachte internationale strategie.

Logo Bouwen aan Betere Bedrijven

Heb jij zicht op je internationale distributeurs?

Ontdek de cruciale rol van professioneel distributeursmanagement in internationaal zakelijk succes. Uit onderzoek blijkt een sterke correlatie tussen succesvolle export en effectieve distributiepartners-managementsystemen, inclusief periodieke rapportages, relevante KPI's en formele evaluaties. Dit systeem bevordert de relatie en prestaties van partners, vermindert het aantal onderpresterende distributeurs en creëert een gefundeerde basis voor besluitvorming en strategische planning binnen internationale handelsnetwerken.