Duurzaamheid

Je wilt graag een steentje bijdragen en je bedrijf verduurzamen, maar hoe doe je dat?


Hoe je het ook wendt of keert, duurzaamheid zal een integraal onderdeel worden binnen al je bedrijfsprocessen. Natuurlijk brengt dit uitdagingen met zich mee, maar het biedt je ook kansen! Waarschijnlijk ben je er zelfs – wellicht onbewust – al tientallen jaren mee bezig.

Maar waar begin je dan? Hoe implementeer je duurzaamheid in je bedrijfsvoering? In je processen?’ Wat nou als duurzaamheid je ook concurrentievoordeel kan opleveren?

Bij Bouwen aan Betere Bedrijven begrijpen we de uitdagingen van duurzaam ondernemen. Aan de hand van onze GROWTHmapper methodiek helpen we bij het identificeren van concrete stappen om duurzaamheid te integreren in jouw bedrijfsvoering. Van energie-efficiëntie en afvalreductie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met het GROWTHmapper assessment gericht op duurzaamheid bieden we jouw praktische maatwerk oplossingen aan die bij verduurzamen komen kijken.

Het assessment voor duurzaamheid kijkt naar …

Icoon van een afstudeerpetje, symbool staande voor de discipline 'bewustwording management' binnen het GROWTHmapper assessment, waarin de focus ligt op het vergroten van het bewustzijn en het ontwikkelen van managementvaardigheden bij MKB-ondernemers.

Bewustwording management

“Ontketen de kracht van bewust leiderschap en stuur je team naar duurzaam succes met ingrijpende inzichten!”

Icoon van een windmolen, symbool voor de discipline energie-efficiëntie binnen het GROWTHmapper assessment, wat de focus en strategie rondom duurzame energie en efficiënt energiegebruik binnen een onderneming analyseert en optimaliseert.

Energy efficiency

“Verlaag je energiekosten en boost je groene imago door te ontdekken waar je energie-efficiëntie kunt optimaliseren!”

Icoon van een vrachtwagen met een opwaartse pijl, symbool voor de discipline 'Duurzaam Transport' binnen het GROWTHmapper assessment, waarbij de focus ligt op het analyseren en verbeteren van duurzame transportstrategieën en -praktijken binnen een bedrijf.

Duurzaam transport

“Verminder je ecologische voetafdruk door slimmer transport en logistieke oplossingen te implementeren – ontdek hoe nu!”

Icoon van een persoon die afval in een prullenbak gooit, symbool voor de discipline 'Afval Beperking' binnen het GROWTHmapper assessment, gericht op het analyseren en verbeteren van strategieën voor afvalreductie en duurzaamheidspraktijken in bedrijven.

Beperking van afval

“Ontdek strategieën om afval te minimaliseren, efficiëntie te verhogen en je duurzaamheidsdoelstellingen te overtreffen!”

Icoon van een recycling driehoek met pijlen, symbool voor de discipline 'recycling' binnen het GROWTHmapper assessment, gericht op het analyseren en optimaliseren van recyclingprocessen en duurzaamheidsstrategieën binnen een bedrijf.

Recycling

“Transformeer afval in kansen door geavanceerde recyclingpraktijken te omarmen en je middelen slim te beheren!”

Icoon van een afvalemmer met deksel, symbool voor de discipline 'Preventie van Vervuiling' binnen het GROWTHmapper assessment, welke de focus en strategie analyseert voor bedrijven om vervuiling en afval effectief te minimaliseren en duurzame praktijken te hanteren.

Preventie van vervuiling

“Bescherm onze planeet! Identificeer en minimaliseer vervuilingsbronnen voor een schonere, groenere bedrijfsvoering!”

Icoon van een wasmachine, symbool voor de discipline 'waterbesparing' binnen het GROWTHmapper assessment, benadrukkend de focus op duurzaamheid en efficiënt watergebruik in bedrijfsprocessen.

Waterbesparing

“Beheer elke druppel! Ontdek kansen voor waterbesparing en zet je bedrijf op het pad naar ware duurzaamheid!”

Icoon van een vredig landschap, voorstellende twee weelderige bomen en een stralende zon, dat de discipline biodiversiteit binnen het GROWTHmapper assessment symboliseert, wijzend op de nadruk op duurzame bedrijfspraktijken en ecologisch verantwoord ondernemerschap

Biodiversiteit

“Werk mee aan een gezondere planeet door de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen met strategische acties!”

Icoon van zonnepanelen met daarboven een stralende zon, symbool voor de discipline 'duurzaam inkopen' binnen het GROWTHmapper assessment, wat de nadruk legt op duurzame en milieuvriendelijke inkoopstrategieën en -praktijken binnen bedrijfsvoering.

Duurzaam inkopen

“Creëer een positieve ketenreactie met duurzaam inkopen die milieu en maatschappij ten goede komen!”

Icoon van een wereldbol omringd door pijlen, symbool voor de discipline klimaatverandering weerbaarheid binnen het GROWTHmapper assessment, die de focus en analyse op de bestendigheid van een bedrijf tegenover de impact van klimaatverandering vertegenwoordigt.

Climate change adaptation

“Word een klimaatactivist met je bedrijf door strategieën te implementeren die actief klimaatverandering bestrijden!”

Wat levert GROWTHmapper je op?

Analyse van je bedrijfskundige volwassenheid

Een uitgebreide analyse die de bedrijfskundige volwassenheid van jouw bedrijf in kaart brengt. Met andere woorden, waar sta je met betrekking tot duurzaamheid?

Jouw routekaart naar duurzaamheid

Gedetailleerde en puntsgewijze weergave naar het “ideale” bedrijf, kortom je krijgt inzicht in wat er moet gebeuren, wat nu nog onbekend is wordt bekend.

Identificatie van sterke en zwakke punten

Het assessment helpt jouw bedrijf om je interne sterke punten en zwakke punten te identificeren. Door te begrijpen waar je goed in bent en waar verbetering nodig is, kun je je middelen efficiënter inzetten.

Groeiplanning en strategie

Op basis van de verzamelde gegevens gaat GROWTHmapper jouw bedrijf helpen bij het ontwikkelen van een effectief groeiplan en strategie voor duurzaamheid. Het biedt een gestructureerd kader om doelen te stellen en de stappen te bepalen die nodig zijn om jouw doelen te bereiken. Prioriteiten worden vastgesteld en SMART gemaakt.

Externe financiering en investeringen

Voor start-ups en groeiende bedrijven kan het gebruik van GROWTHmapper een aantrekkelijke factor zijn voor externe investeerders en financiers. Het biedt een gestructureerde beoordeling van het bedrijf en kan het vertrouwen vergroten in de groeipotentie van het bedrijf.

Teamontwikkeling

Het assessment biedt inzicht in het potentieel van je huidige team. Dit gaat jouw bedrijf helpen bij het identificeren van aandachtspunten in vaardigheden en ervaring, en bij het plannen van opleidings- en ontwikkelingsinitiatieven.

Kortom
Sneller, met minder leergeld en frustratie wordt jouw ambitie,
duurzaamheid, werkelijkheid.

GROWTHmapper.
Jouw pad naar succes in kaart gebracht

Ontdek een wereld van inzichten met onze allesomvattende bedrijfsanalyse, samengebracht in een helder, toegankelijk rapport. Wij bieden een concreet en strategisch stappenplan, afgestemd op het verwezenlijken van al jouw zakelijke én persoonlijke ambities.

Growthmapper-duurzaamheid
#image_title

Zo ervaren andere ondernemers ons

Foto Geert Cox

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Wij begrijpen dat je nog vol met vragen zit. Dat is ook logisch. Maak daarom gebruik van ons gratis uurtje sparren. Wij zijn er voor jou.

Uit ervaring weten we dat ondernemers wel eens dringende vragen of snel een antwoord willen hebben. Wij snappen die urgentie.
Bel dan 06 34373898.

Gratis adviesuur inplannen