Productie

Hoe krijg je grip op mijn productiekosten, en houd je de controle over het productieproces?


Meer dan de helft van alle productiebedrijven heeft structureel te maken met veel te hoge productiekosten. Wat nou als nieuwe, unieke inzichten je kunnen helpen om deze kosten significant te verlagen?

Om je productie op het gewenste niveau te krijgen – en ook daar te houden – is het van levensbelang dat je niet alleen de kwaliteit borgt, maar ook weet wat iedere stap in het proces je kost, of oplevert. Het GROWTHmapper assessment voorziet in deze grondige analyse.

Samen werken we aan het verhogen van de efficiëntie, het minimaliseren van verspilling en het verbeteren van de productkwaliteit. Met onze begeleiding ben je in staat om in control te zijn bij je productieproces, wat leidt tot een gestroomlijnde operatie en een concurrentievoordeel.

Kies voor controle, efficiëntie en succes in je productieproces. Ontdek hoe wij je kunnen helpen om je doelen te bereiken en je bedrijf naar nieuwe hoogten te brengen.

Het assessment voor productie kijkt naar …

Icoon van een groene plant in een pot, symbool voor de discipline 'duurzaamheid' binnen het GROWTHmapper assessment, wat wijst op het belang en de analyse van duurzame praktijken en strategieën in bedrijfsvoering.

Milieu en duurzaamheid

“Onthul kansen voor een groenere toekomst! Identificeer, analyseer en implementeer duurzame bedrijfspraktijken die echt het verschil maken!”

Icoon van een flonkerende diamant, symbool voor de discipline leiderschap binnen het GROWTHmapper assessment, dat de facetten van effectief en schitterend leiderschap in de zakelijke omgeving uitlicht.

Leiderschap

“Evalueer je leiderschapsstijl en -effectiviteit om een cultuur van motivatie, respect en productiviteit te cultiveren.”

Icoon van een gevulde geldzak, symbool voor het GROWTHmapper assessment gericht op scale-up activiteiten en financiële groei.

Financiën

“Duik diep in je financiële status, van cashflow tot kostenstructuren, om financiële stabiliteit en groei te waarborgen.”

Icoon van een buitenlandse winkel, symbool voor de discipline 'route naar de markt' binnen het GROWTHmapper assessment, wat de strategische analyse en planning van marktentree en expansie voor ondernemers benadrukt

Marketing en marktkennis

“Visualiseer je marketing en sales funnel, en ontdek waar kansen liggen om je bereik en conversie te vergroten.”

Icoon van vier poppetjes met één figuur op de voorgrond, symboliserend leiderschap, wat staat voor de discipline 'leiderschap' binnen het GROWTHmapper assessment, waarbij de focus ligt op het analyseren en ontwikkelen van effectieve leiderschapskwaliteiten en -strategieën binnen een organisatie

Menselijk kapitaal en vaardigheden

“Onthul het ware potentieel van je team door inzichten te verkrijgen in talenten, motivaties en samenwerkingsdynamieken.”

Icoon van een cirkel met zes uitgaande pijlen, symbool voor de discipline 'Capaciteit' binnen het GROWTHmapper assessment, wat de capaciteiten en mogelijkheden van een organisatie om te groeien en te schalen representeert.

Productiviteit en capaciteit

“Optimaliseer je operaties! Krijg gedetailleerd inzicht in de efficiëntie van je productie en ontdek de sleutels tot verbeterde capaciteit!”

Icoon van een brandende lichtbol, symbool voor de discipline 'Innovatie' binnen het GROWTHmapper assessment, wat wijst op de focus op het ontwikkelen en evalueren van innovatiestrategieën en -initiatieven binnen een onderneming.

Producten & service innovatie

“Blijf voorop in de markt! Evalueer en verbeter je product- en service-innovatie om te blijven voldoen aan de veranderende vraag van klanten!”

Icoon van een vredig landschap, voorstellende twee weelderige bomen en een stralende zon, dat de discipline biodiversiteit binnen het GROWTHmapper assessment symboliseert, wijzend op de nadruk op duurzame bedrijfspraktijken en ecologisch verantwoord ondernemerschap

Kwaliteit en voortdurende verbetering strategie

“Til je kwaliteitsstandaarden naar een hoger niveau! Ontdek waar verbeteringen noodzakelijk zijn en implementeer strategieën die elke output verbeteren!”

Afbeelding van een zorgvuldig van papier gevouwen vliegtuigje, dat dient als metafoor voor de discipline verandermanagement binnen het GROWTHmapper assessment, symboliserend de navigatie door verandering en transitie in een organisatie

Verandermanagement

“Breng de impact van verandering in kaart en ontdek hoe jouw organisatie kan floreren tijdens transities.”

Icoon van een laboratoriumfles met borrelende vloeistof, symbool voor de bedrijfsdiscipline 'strategie' binnen het GROWTHmapper assessment, waarin het ontwikkelen, testen en implementeren van bedrijfsstrategieën centraal staat.

Strategie

“Analyseer de huidige strategische aanpak en ontdek nieuwe routes naar ongeëvenaarde bedrijfsgroei en concurrentievoordeel!”

Wat levert GROWTHmapper je op?

Analyse van je bedrijfskundige volwassenheid

Een uitgebreide analyse die de bedrijfskundige volwassenheid van jouw bedrijf in kaart brengt. Met andere woorden, waar sta je met betrekking tot productie?

Jouw routekaart naar productie

Gedetailleerde en puntsgewijze weergave naar het “ideale” bedrijf, kortom je krijgt inzicht in wat er moet gebeuren, wat nu nog onbekend is wordt bekend.

Identificatie van sterke en zwakke punten

Het assessment helpt jouw bedrijf om je interne sterke punten en zwakke punten te identificeren. Door te begrijpen waar je goed in bent en waar verbetering nodig is, kun je je middelen efficiënter inzetten.

Groeiplanning en strategie

Op basis van de verzamelde gegevens gaat GROWTHmapper jouw bedrijf helpen bij het ontwikkelen van een effectief groeiplan en strategie voor productie. Het biedt een gestructureerd kader om doelen te stellen en de stappen te bepalen die nodig zijn om jouw doelen te bereiken. Prioriteiten worden vastgesteld en SMART gemaakt.

Externe financiering en investeringen

Voor start-ups en groeiende bedrijven kan het gebruik van GROWTHmapper een aantrekkelijke factor zijn voor externe investeerders en financiers. Het biedt een gestructureerde beoordeling van het bedrijf en kan het vertrouwen vergroten in de groeipotentie van het bedrijf.

Teamontwikkeling

Het assessment biedt inzicht in het potentieel van je huidige team. Dit gaat jouw bedrijf helpen bij het identificeren van aandachtspunten in vaardigheden en ervaring, en bij het plannen van opleidings- en ontwikkelingsinitiatieven.

Kortom
Sneller, met minder leergeld en frustratie wordt jouw ambitie,
productie, werkelijkheid.

GROWTHmapper.
Jouw pad naar succes in kaart gebracht

Ontdek een wereld van inzichten met onze allesomvattende bedrijfsanalyse, samengebracht in een helder, toegankelijk rapport. Wij bieden een concreet en strategisch stappenplan, afgestemd op het verwezenlijken van al jouw zakelijke én persoonlijke ambities.

Icoon van een cirkel met productie assessment, die de volgende bedrijfsdisciplines in kaart brengt met de GROWTHmapper: strategie, verandermanagement, milieu en duurzaaamheid, financien, leiderschap en management, marketing en sales, meneslijk kapitaal en vaardigheden, productiviteit en capaciteit, producten en service innovatie, kwaliteit en voordurende verbetering strategie.

Zo ervaren andere ondernemers ons

Foto Geert Cox

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Wij begrijpen dat je nog vol met vragen zit. Dat is ook logisch. Maak daarom gebruik van ons gratis uurtje sparren. Wij zijn er voor jou.

Uit ervaring weten we dat ondernemers wel eens dringende vragen of snel een antwoord willen hebben. Wij snappen die urgentie.
Bel dan 06 34373898.

Gratis adviesuur inplannen