Onze werkwijze

GROWTHmapper, een pragmatische aanpak voor de ontwikkeling van jouw bedrijf.

Ons programma is het resultaat van 25 jaar internationale ondernemerservaring in het MKB, en de gedachte dat ondersteuning en versterking van het MKB ook anders kan. Voor ondernemers, door ondernemers.

Icoon voor 'Onze Methode', de unieke benadering van Bouwen aan Betere Bedrijven voor effectieve groei en ontwikkeling van MKB-ondernemingen.Icoon voor 'De GROWTHmapper Analyse', het startpunt van ons traject waarin we uw bedrijfsprocessen en kansen in kaart brengen.Icoon voor 'De Bedrijfsrapportage', waarin de resultaten van de GROWTHmapper analyse worden samengevat en gevisualiseerd voor diepgaand inzicht.Icoon voor 'De Besprekingen met het Team', waar we samen met uw team de bevindingen van de analyse bespreken en strategieën ontwikkelen.Icoon voor 'De Formulering van het Actieplan', waarin we concrete stappen en doelen vaststellen om uw ambities te realiseren.Icoon voor 'Het Inzetten van Specialistenteam', waar we gespecialiseerde experts inzetten om uw groei-initiatieven te ondersteunen.Icoon voor 'De Realisatie', de fase waarin we samen met u de strategieën uitvoeren en resultaten nastreven.Icoon voor 'Het Resultaat', het uiteindelijke doel van ons traject, waarin we streven naar meetbare en duurzame zakelijke successen.

Waar wij het verschil maken!

Waar traditionele coaches zich vaak richten op afzonderlijke bedrijfselementen zoals leiderschap, teamdynamiek of strategie, omarmen wij met GROWTHmapper een holistische strategie. Zo voorzien wij je van een resultaat gerichte bedrijfsanalyse, alles samengevat in één helder rapport. Met een concreet en gericht actieplan begeleiden we je vervolgens naar de verwezenlijking van al jouw zakelijke en persoonlijke doelen.

Fase 1

GROWTHmapper® 360

Waarom een 360-graden inzicht onmisbaar is.

In een wereld waarin bedrijfsprocessen de ruggengraat vormen van elke succesvolle onderneming, biedt onze 360-graden analyse met GROWTHmapper® een onovertroffen blik op je organisatie. Binnen ‘Bouwen aan Betere Bedrijven’ staat niet zomaar een analyse centraal, maar een diepgaande en compleet inzicht van waar jouw bedrijf nu staat en, belangrijker nog, waar het naartoe kan.

Verken, Begrijp, Optimaliseer

We duiken dieper dan ooit en brengen de essentiële aspecten van jouw bedrijfsprocessen nauwkeurig in kaart, waarmee we een onmisbare nulmeting van de totale organisatie verrichten. Dit is niet enkel een meting. Dit is jouw springplank naar optimalisatie – een kans om elk facet van je onderneming onder de loep te nemen en te polijsten tot het schittert.

Centraal geplaatst logo van Bouwen aan Betere Bedrijven, omringd door iconen die de diverse GROWTHmapper assessments symboliseren.
Icoon van rapportage met grafieken, symboliseert de diepgaande inzichten die je verkrijgt in je bedrijfsprocessen als gevolg van het GROWTHmapper traject bij Bouwen aan Betere Bedrijven.

Fase 2

Inzicht in belangrijkste bedrijfsprocessen

De 360 analyse wordt uitgewerkt in een duidelijk rapport met uitgebreide visuals. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de huidige situatie van jouw bedrijf, en identificeren we de gebieden die extra aandacht verdienen. Maar belangrijker nog, waar de verbeterpunten liggen.

Fase 3

Concreet actieplan met priotisering

In voortdurend overleg met je managementteam vertalen we deze rapporten – in combinatie met je bedrijfsdoelstellingen – naar een concreet actieplan. Dit plan beschrijft hoe jij je bedrijfsambities gaat realiseren, welke stappen je daarvoor moet zetten, wat je zelf kunt oplossen en waar externe ondersteuning gewenst is.

Icoon van een checklist, symbool voor het actieplan en de prioritering die essentieel zijn binnen het GROWTHmapper-traject bij Bouwen aan Betere Bedrijven
Centraal het logo van 'Bouwen aan Betere Bedrijven' geflankeerd door een afbeelding van het representatieve bedrijfspand, omringd door iconen van diverse personen die verschillende vormen van ondersteuning symboliseren, elk bijdragend aan de verbetering en optimalisatie van bedrijfsprestaties.

Fase 4

Aanhaken juiste kennispartners

Als externe ondersteuning gewenst is, dan krijg je toegang tot ons krachtig netwerk van specialisten die – waar nodig – ondersteuning bieden bij het uitvoeren van jouw plannen. Zo ben je verzekert van de juiste expertise, inzichten en tools die nodig zijn om de bedrijfsprocessen te verbeteren, en je doelstellingen te realiseren.

Fase 5

Implementatie en realisatie

Bij het implementeren van het actieplan, zien wij toe op het uitvoeringsproces, waarborgen wij de naleving van de vastgestelde doelen en sturen we waar nodig bij. Zo werk je doelgericht aan je ambities en verlies je de stip op de horizon niet uit het oog.

Icoon van een afgevinkte checklist, symboliseert succesvolle implementatie en tastbare resultaten bereikt via het GROWTHmapper traject van Bouwen aan Betere Bedrijven.
Icoon van een opwaarts vloeiende grafiek, symbool voor positief resultaat en groei die bedrijven kunnen ervaren door het GROWTHmapper traject bij Bouwen aan Betere Bedrijven.

Fase 6

Evaluatie en follow-up

Na het behalen van de doelstellingen en de realisatie van zowel jouw persoonlijke als zakelijke ambities, volgt nog een afsluitende evaluatie waarin toekomstige uitdagingen en groeimogelijkheden worden besproken. Welke rol ook gewenst is om ook deze ambities te realiseren, wij zijn er voor jou.

Foto Geert Cox

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Wij begrijpen dat je nog vol met vragen zit. Dat is ook logisch. Maak daarom gebruik van ons gratis uurtje sparren. Wij zijn er voor jou.

Uit ervaring weten we dat ondernemers wel eens dringende vragen of snel een antwoord willen hebben. Wij snappen die urgentie.
Bel dan 06 34373898.

Gratis adviesuur inplannen