Alle berichten

Resultaat in Zaken Doen: Meer dan Winst Alleen

Resultaat, het enige dat telt!

Met een dergelijke titel is het mijn ervaring dat dit bij veel mensen in eerste instantie weerstand zal oproepen omdat resultaat vaak wordt geassocieerd met winst. En winst is niet het allerbelangrijkste voor iedere ondernemer.

Laten we in deze nieuwsbrief afstand nemen van de gedachte dat resultaat alleen winst betekent, want resultaat is veel meer dan alleen winst. Resultaat omvat namelijk alle uitkomsten van je activiteiten, afspraken, communicatie, inzet en nog veel meer. Het is een weerspiegeling van de impact die je hebt gehad en de doelen die je hebt bereikt.

Percepties en verwachtingen: een misalignment

Terugkijkend op de laatste periode valt het mij op dat bij veel bedrijven de percepties en verwachtingen vaak niet in lijn met elkaar liggen. Goede intenties en vertrouwen vormen vaak de basis voor verwachtingen en resultaten, maar uiteindelijk blijkt dat de communicatie anders wordt geïnterpreteerd. Hoe vaak hebben we niet gehoord: “Oh, bedoel je dat zo?” En vervolgens gebeurt het toch niet.

Onduidelijkheid zorgt voor frustratie

Onduidelijkheid leidt tot frustratie, en dat is iets waar niemand bij gebaat is. Het is belangrijk om te begrijpen wat er van je wordt verwacht en hoe jouw prestaties worden beoordeeld. Als je de vraag stelt: “Weet je wanneer jij het goed doet?” en het antwoord een vraagteken is, “nee” luidt, of “tot ik het niet goed doe”, dan weet je dat dergelijke onduidelijkheden als een boemerang ergens bij je terugkomen.

Veelvoorkomende oorzaken van onduidelijkheid

In de praktijk is de oorzaak van deze onduidelijkheid vaak terug te herleiden tot een aantal algemeenheden die we allemaal weleens hebben gehoord:

  • “Ik heb het toch uitgelegd.”
  • “We hebben dat toch afgesproken.”
  • “Het staat toch op papier.”
  • “Iedereen snapt dat toch.”
  • “Te druk met andere zaken.”

Duidelijke afspraken maken het verschil

De werkelijkheid is dat als er geen duidelijke afspraken worden gemaakt, verwarring en miscommunicatie ontstaan. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen binnen jouw organisatie begrijpt wat er van hen wordt verwacht en hoe succes wordt gemeten. Dit geldt niet alleen voor winstgerichte doelen, maar ook voor andere belangrijke resultaatgebieden, zoals klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, innovatie, maatschappelijke impact en duurzaamheid.

Hoe creëer je duidelijkheid en focus?

Om duidelijkheid en focus te creëren, zijn er een aantal stappen die je kunt nemen:

  • Definieer de gewenste resultaten: Formuleer heldere doelen en resultaatgebieden voor jouw organisatie. Zorg ervoor dat ze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART).
  • Communiceer en leg uit: Neem de tijd om de doelen en resultaten uit te leggen aan jouw medewerkers. Zorg ervoor dat iedereen begrijpt wat er wordt verwacht en waarom het belangrijk is.
  • Maak afspraken: Stel concrete afspraken op met betrekking tot de verwachte prestaties en de verantwoordelijkheden van iedereen binnen de organisatie. Zorg ervoor dat deze afspraken duidelijk worden gecommuniceerd en regelmatig worden opgevolgd.
  • Monitor en meet: Houd de voortgang bij en meet de resultaten op regelmatige basis. Maak gebruik van prestatie-indicatoren en feedbackmechanismen om te beoordelen of de gewenste resultaten worden behaald.
  • Stuur bij indien nodig: Als de resultaten niet overeenkomen met de verwachtingen, neem dan actie. Analyseer waar het misgaat en stuur bij waar nodig. Zorg ervoor dat er ruimte is voor feedback en dat er open en constructieve gesprekken plaatsvinden.

Resultaat is meer dan winst alleen

Onthoud dat resultaat veel meer is dan alleen winst. Het is de verzameling van alle uitkomsten die voortvloeien uit jouw inspanningen als ondernemer. Het gaat om het realiseren van jouw doelen, het creëren van waarde voor jouw klanten en het maken van een positieve impact op de wereld om je heen.

Dus, focus niet alleen op winst, maar streef naar een breed scala aan resultaten die jouw bedrijf en de samenleving ten goede komen. Maak duidelijke afspraken, communiceer effectief en houd de voortgang bij. Alleen op die manier kun je het gewenste resultaat behalen en succesvol zijn als ondernemer.

Blijf streven naar resultaat, want uiteindelijk is het resultaat het enige dat telt!

Benieuwd hoe Bouwen aan Betere Bedrijven je hierbij kan ondersteunen? Neem contact met ons op en ontdek hoe wij jouw onderneming kunnen helpen groeien, zelfs in de meest hectische tijden. Samen bouwen we aan een betere toekomst voor je bedrijf!

Plan snel een online of fysieke afspraak om eens te “sparren”. Je kunt een afspraak inplannen via deze link: Calendly online agenda.

Bouwen aan Betere Bedrijven is een initiatief ter ondersteuning en ontwikkeling van mkb-bedrijven. Voor ondernemers, door ondernemers.

Geert Cox heeft ruim 25 jaar bagage aan internationaal ondernemen in meer dan 30 landen. Samen met een landelijk netwerk van ervaren coaches en GROWTHmapper van Oxford Innovation bouwt hij aan een duurzaam beter mkb.

Gerelateerde berichten
Logo Bouwen aan Betere Bedrijven

Is jouw bedrijf in beweging?

Als bevlogen ondernemer begrijp ik als geen ander dat de wereld van het bedrijfsleven voortdurend evolueert. Om relevant te blijven en te groeien, moeten we altijd streven naar verbetering. Of je nu een start-up runt of een gevestigd bedrijf hebt, het is cruciaal om jezelf en je bedrijf constant naar een hoger niveau te tillen. […]